Strona główna

Artykuły

Rodzaje kredytów dla firm

Kredyt w banku to nierzadko jedyny sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zdarza się też, że firma potrzebuje wysokiej sumy na sfinansowanie nowych inwestycji lub modernizację sprzętu. Obecnie instytucje kredytujące mają bogatą ofertę skierowaną specjalnie do właścicieli przedsiębiorstw – wybór zależy od celu, na jaki zamierzają przeznaczyć pożyczone pieniądze.

kredyty dla firm

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny udzielany jest przez banki firmom, które zamierzają przeznaczyć go na rozbudowę przedsiębiorstwa. Mogą więc one za pozyskane w ten sposób fundusze sfinansować zakup nieruchomości, służbowych aut, a także maszyn produkcyjnych, oprogramowania czy patentów. Oczywiście korzystając z takiego dofinansowania firma ma szansę się rozwijać i w przyszłości generować większe zyski. Instytucje kredytowe mogą uzależnić swoją ofertę od tego, na co właściciel przedsiębiorstwa zechce przeznaczyć pożyczone pieniądze. Przykładowo firma zamierzająca za pomocą kredytu sfinansować zakup nieruchomości skorzysta z kredytu hipotecznego, a taka, która planuje wymienić auta – z kredytu samochodowego. Tego typu kredyty zazwyczaj udzielane są na wysokie kwoty i na długi okres czasu, można więc je spłacać od roku do nawet 20 lat. Warunkiem ich przyznania jest analiza finansowo – ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia, którą wykonuje bank.

Instytucje kredytowe chcą w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko kredytowe, dlatego też często wymagają wkładu własnego przedsiębiorstwa. Formą zabezpieczenia może też być wpis hipoteki do księgi wieczystej, przeniesienie własności lub weksel in blanco. Inwestycje wymagające bardzo wysokiego kapitału, które przekraczają możliwości finansowania jednego kredytodawcy i wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem mogą być sfinansowane za pomocą kredytu konsorcjalnego. Jest to kredyt udzielany jednemu kredytobiorcy przez przynajmniej dwa (ale może ich być więcej) banki. Zdolność kredytowa firmy jest obliczana na podstawie dochodów, które należy przedstawić, a brak zaległych opłat w ZUS i w urzędzie skarbowym jest jednym z wymogów, jaki firma musi spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Bardzo często jest tak, że po udzieleniu kredytu inwestycyjnego bank, który go przyznał chce sprawdzić, czy firma przeznaczyła go na zadeklarowany w umowie cel. Jeśli okaże się, że właściciel przedsiębiorstwa wydał pożyczone pieniądze w inny sposób, może zostać zmuszony do zwrotu kredytu.

Kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej

Jeśli firma ma kłopoty z finansowaniem działalności bieżącej, może zdecydować się na kredyt obrotowy. Przeznaczyć taką pożyczkę można na, na przykład zapłatę wynagrodzenia pracownikom, czy pokrycie kosztów administracyjnych. W przypadku braku gotówki zamrożonej np. w nieuregulowanych należnościach od dłużników, firma może zaciągając kredyt obrotowy zapewnić sobie płynność finansową. Wysokość zobowiązania zależna jest od ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zazwyczaj tego typu produkty bankowe przyznawane są na okres krótszy niż jeden rok, co zalicza je do kredytów krótkoterminowych. W niektórych przypadkach jednak banki pożyczają przedsiębiorstwom pieniądze, finansując tym samym działalność bieżącą, ale trwającą przez dłuższy okres czasu. Przykładem może tu być przeznaczenie kredytu na produkty sezonowe. Tego typu kredyty mogą być odnawialne lub nieodnawialne. W przypadku tego pierwszego umowa zawierana jest na rok, ale po upłynięciu terminu można ją przedłużyć. W kredytach nieodnawialnych okres kredytowania jest ściśle określony, np. można go zaciągnąć na 3 lata. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, nieco inaczej przebiega też proces spłaty długu - firma spłaca odsetki co miesiąc lub co kwartał, zaś kapitał jednorazowo. Jeśli przedsiębiorstwo zdecydowało się na kredyt odnawialny, spłata kapitału następuje wraz z zakończeniem okresu kredytowania. W przypadku zobowiązania nieodnawialnego kapitał można spłacać w ratach, chociaż i tu istnieje możliwość spłaty jednorazowej.

Gotówka „pod ręką”

Kredyt inwestycyjny to nie jedyne propozycje jakie mają banki w ofercie przygotowanej z myślą o przedsiębiorcach. Wygodnym rozwiązaniem jest kredyt na rachunku bieżącym, czyli po prostu limit debetowy udostępniony na koncie bankowym na wniosek kredytobiorcy. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że odsetki nalicza się od wykorzystanych przez firmę środków, a nie od całości przyznanego kredytu. Poza tym, co jest również atrakcyjne z punktu widzenia klienta, każda wpłata na konto wpływa na zmniejszenie salda debetowego. Jego niewątpliwą zaletą jest łatwa dostępność – przedsiębiorca nie musi wypełniać kolejnych wniosków, jeśli chce skorzystać z udostępnionych mu przez bank środków. Kredyt na rachunku bieżącym banki przyznają zwykle na okres dwunastu miesięcy, ale zazwyczaj można go odnowić po upłynięciu tego terminu. Nieco podobnym rozwiązaniem jest skorzystanie z linii kredytowej. Różnica polega na tym, że jest ona prowadzona na otwartym rachunku bankowym firmy. Oznacza to w praktyce, że wpływy na konto nie powodują zmniejszenia salda linii kredytowej. Podobnie jak limit debetowy, jest ona przyznawana na rok z możliwością jej przedłużenia.

Oczywiście przedstawione w tym artykule rozwiązania to nie jedyne formy, jakie mogą przybrać kredyty dla firm. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać również z dofinansowania oferowanego przez Unię Europejską czy z kredytów preferencyjnych. Sam wybór produktu bankowego, który ma stanowić zastrzyk finansów w przedsiębiorstwie powinien być jednak zależny od jego możliwości i potrzeb.

ostatnio dodane artykuły

Jak działa Uber?
Remont potrzebny od zaraz?
Jak nie dać się oszukać „taksówkarzom”?
Kredyt obrotowy, a kredyt odnawialny dla firm
Kto może wziąć kredyt w banku?


podobne artykuły

Kredyt obrotowy, a kredyt odnawialny dla firm
Poradnik finansowy dla młodych przedsiębiorców
Kredyt dla firm