Informacje prawne - zapoznaj się
*Warunkiem skorzystania z Promocji jest terminowa spłata pożyczki - naruszenie tego warunku skutkuje obowiązkiem spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (nie wyłącza to prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka za darmo” zawarte są w Regulaminie dostępnym na www.minipozyczka.pl. Reprezentatywny przykład dla pożyczki promocyjnej (na dzień 23.10.2017): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy: 30 dni, oprocentowanie (stałe) 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 0,0 %, całkowita kwota do spłaty: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Podmiotem udzielającym pożyczki jest jeden z pożyczkodawców, na rzecz których Primus Finance Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.